Werkloosheid

Het verlies van een baan is een ingrijpende gebeurtenis.  Ook in financiële zin. Hoewel veel werknemers recht hebben op een WW-uitkering, is de financiële achteruitgang vaak fors. Dit kan betekenen dat uw netto hypotheeklasten stijgen. Het is dan ook belangrijk uw nieuwe financiële situatie snel in kaart te brengen.

 

Mogelijk kunt u uw inkomensdaling opvangen met een ontslag- of transitievergoeding. Veel werknemers die ontslagen worden zonder dat dit aan hen te wijten valt, hebben hier recht op. Sommige mensen hebben een woonlastenverzekering afgesloten die uitkeert bij een inkomensdaling als gevolg van werkloosheid. Als u een hypotheek heeft met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan kunt u bij werkeloosheid aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit (WLF) van NHG. 

 

Dreigt u werkloos te worden en heeft u vragen over uw hypotheek? Bent u tijdelijk niet in staat om uw hypotheek te betalen omdat u werkloos bent? Neem dan contact met ons op. Samen zoeken we dan naar een oplossing.


Neem contact op


Nuttige informatie rondom dit onderwerp
Wilt u meer informatie over de manier waarop Hypocasso uw dossier behandelt? Lees hier dan ’onze werkwijze’.